Implementering

Rådgiving & Design

NiSec har 17 års erfaring med hele livsløpet til IKT-løsninger, fra strategiarbeid og systemporteføljer via kravspesifikasjoner og anskaffelser, til innføring og forvaltning. Dette har gitt oss solid kunnskap om hvilke løsninger som passer din virksomhet i din bransje.

Nøytral rådgivning knyttet til valg av løsning

  • Fortsette dagens løsning ?
  • Hybrid løsning ?
  • Ren «sky» løsning ?
    Uansett valg av løsning – må sikkerhet alltid løpende fokuseres og vurderes!

NiSec AS har et betydelig partnernettverk innen markedsledende produsenter og løsnings-leverandører.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

Klient

Før vi begynner installasjonen og monteringen av klienter og utstyr, er det viktig å planlegge design, framdrift, montering, installasjon og dokumentasjon.
Planlegging er en sentral del av det å kvalitetssikre et oppdrag og NiSec planlegger kontrollpunkter og kvalitetssikring underveis i arbeidet.

Ut i fra kundens krav og bruksområder må vi planlegge hvilken type utstyr kunden har behov for. Stikkord er mobilitet, kvalitet, systemkrav, kapasitet og brukervennlighet. Alle disse punktene er det mulig å få svar på ved å på forhånd hente inn informasjon fra brukeren om bruksområde, mobilitet og brukernivå. En grundig behovsanalyse er en stor fordel når det kommer til valg av produkter.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

Konsulenttjenester

Gode konsulentkjøp krever god dialog med leverandørmarkedet. Leverandørene har behov for kunnskap om oppdragsgivers behov, og oppdragsgiver har behov for kunnskap om hva markedet kan tilby av relevante løsninger.

NiSec AS har lang erfaring og kompetente konsulenter som bistår alle typer bedrifter med relevante IT-løsninger. Noen bedrifter trenger kun sporadisk hjelp når behovet melder seg, mens andre virksomheter ønsker en driftsavtale. Vi tilpasser oss etter den enkelte kundes behov.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

Lagring

Når nye datasystemer skal tas i bruk er det helt avgjørende å designe den mest optimale lagringsløsningen kombinert med fornuftig sikkerhetskopiering.

NiSec vil være en aktiv partner og bistå med innspill til virksomhetens sikkerhetspolicy og detaljering av designet basert på velprøvde standardløsninger. Den totale sikkerheten for tilgang til virksomhetens data ivaretas på den beste måten.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

Server

Uten en god IT-infrastruktur kan misjonskritiske elementer i virksomheten din kan bli kompromittert. For å få de databehandlingene din organisasjon trenger, trenger du en server som passer.

Med NiSec’s serverdesign og implementeringstjenester får du omfattende IT-infrastrukturdesign og kompetansen til å etablere en sikker og dynamisk server for dine forretningsbehov.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

Trådløst nettverk

Vi i NiSec tilbyr WIFI nettverksløsninger der tilgjengelighet, sikkerhet og kapasitet er ivaretatt. Vi hjelper deg å bygge din digitale grunnmur og sørger for at du får en trygg og stabil WIFI infrastruktur, basert på de største produsentene på slike løsningene
Vil du vite mer? Kontakt oss.