Prosjektledelse

NiSec følger metodikken til PRINCE2®, der vi har flere ansatte sertifisert.
PRINCE2® (Projects in Controlled Environments) kommer opprinnelig fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor.
Metoden består av en rekke prosesser , temaer og prinsipper . For å sikre en vellykket prosjektgjennomføring, er PRINCE2® basert på erfaringer fra prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, kursledere og konsulenter fra hele verden. Gjennom metoden skal det finnes en tydelig struktur for ansvar, delegering, myndighet og kommunikasjon.
PRINCE2® kan benyttes i alle typer prosjekt uavhengig av størrelse, bransje, organisasjon, geografisk plassering og kultur. Metoden kan implementeres fullt eller delvis for å forbedre og komplimentere eksisterende modeller og prosesser for prosjektarbeid.

Kontakt oss for mer info