Gode råd gir bedre beslutninger

Prosjektledelse

NiSec har flere ansatte som er sertifisert i det anerkjente prosjektlederverktøyet Prince2®. Dette verktøyet gir en tydelig struktur for ansvar og gjennomføring og sikrer god flyt og et godt resultat i alle typer prosjekter.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

IT-sjef til leie

En bedrift kan av forskjellige grunner ha et tidsbegrenset behov for en IT-sjef. NiSec har senior kompetanse innenfor drift og forvaltning, IT-ledelse, anskaffelsesprosesser og personell ledelse. Dere tildeles en fast IKT management konsulent som går inn som IT-sjef i avtalt periode. Arbeidsoppgaver, prioriteringer og omfang avtales før oppstart.

Dette kan være aktuelt ved langvarig sykdom, vakant stilling på kritisk personell eller ved spesielt krevende perioder/prosjekter.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

Tjenestekatalog

Alle ansatte i NiSec er sertifisert for bruk av ITIL (Information Technology Infrastructure Library) og de hjelper deg mer enn gjerne med å lage en effektiv tjenestekatalog som passer ditt behov.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

Personvern “GDPR”

Det nye EU-regulativet for personvern, GDPR (General Data Protection Regulation) trer i kraft i mai 2018 og vil få mye å si for alle som håndterer persondata. Vi hjelper deg med å sette opp systemer som håndterer dette i henhold til GDPR, slik at du unngår bøter og andre ubehageligheter.

Vil du vite mer? Kontakt oss.