Forretningsutvikling

Prosjektledelse

NiSec følger metodikken til PRINCE2®, der vi har flere ansatte sertifisert.

PRINCE2® kan benyttes i alle typer prosjekt uavhengig av størrelse, bransje, organisasjon, geografisk plassering og kultur. For å sikre en vellykket prosjektgjennomføring, er PRINCE2® basert på erfaringer fra prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, kursledere og konsulenter fra hele verden. Gjennom metoden skal det finnes en tydelig struktur for ansvar, delegering, myndighet og kommunikasjon.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

Tjenestekatalog

Tjenestekatalogen er en del av tjenesteporteføljen, og inneholder informasjon om to typer tjenester: kunderettede tjenester som er synlige for virksomheten, og understøttende tjenester som tjenesteleverandøren benytter som elementer i de kunderettede tjenestene

Alle ansatte i NiSec AS er sertifisert på bruk av ITIL rammeverk. Vi bruker denne kunnskapen til å hjelpe dere med dette arbeidet.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

Personvern “GDPR”

For mange virksomheter, og særlig de som er rettet mot forbrukermarkedet, vil det være viktig å sette seg grundig inn i regelverket. Det må de for å forstå hvilke juridiske nyvinninger og endringer som vil være av betydning, men også for å utforske hvilke forretningsmuligheter de nye personvernreglene kan gi. Et sterkere personvern legger ingen begrensninger på dette, snarere tvert imot.

NiSec AS har satt seg godt inn i det nye regelverket og har fått en god forståelse av hva man må ha fokus på.

Vil du vite mer? Kontakt oss.