Gode råd gir bedre beslutninger

Brukeranalyse

Før vi monterer så mye som et kabinett, er det avgjørende at vi har planlagt nøye og har innsikt i sluttbrukernes behov og forventninger. Vi henter inn opplysninger om brukerne, kartlegger behovene og foreslår utstyr som svarer på dette.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

Tjenestekatalog

Alle ansatte i NiSec er sertifisert for bruk av ITIL (Information Technology Infrastructure Library) og de hjelper deg mer enn gjerne med å lage en effektiv tjenestekatalog som passer ditt behov.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

Personvern “GDPR”

Det nye EU-regulativet for personvern, GDPR (General Data Protection Regulation) trer i kraft i mai 2018 og vil få mye å si for alle som håndterer persondata. Vi hjelper deg med å sette opp systemer som håndterer dette i henhold til GDPR, slik at du unngår bøter og andre ubehageligheter.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

Rådgiving & Design

Vi har erfaring og kompetanse til å ta ansvar for hele livsløpet til en IKT-løsning – fra strategiarbeid til implementering – og gi deg gode råd om hvilken løsning som er den beste for akkurat ditt behov. Vi er alltid nøytrale og garanterer objektive råd uten hensyn til en tredjepart eller leverandør.

Vil du vite mer? Kontakt oss.