Tar ansvar for din IT-drift

Outsourcing

Å sette ut tjenester til eksterne leverandører er ofte en god idé, og kanskje spesielt når det gjelder IT-drift og -sikkerhet. Velger du å la oss ta dette ansvaret for deg, sover du trygt om natten, vel vitende om at alt er under kontroll.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

Hosting

Vi opprettholder og drifter flere tjenester som leveres over nett, for kundene våre. På den måten slipper de å bære tunge investeringer i servere, maskiner og programvare selv og kan heller konsentrere seg om det de egentlig skal holde på med.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

Fjerndrift

Mange av kundene våre har sett fornuften i et tilbud som fjerndrift. Da slipper de å bekymre seg for vedlikehold, oppdatering og forbedring og kan i stedet glede seg over en løsning som bare fungerer, dag etter dag, år etter år.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

IT-sjef til leie

En bedrift kan av forskjellige grunner ha et tidsbegrenset behov for en IT-sjef. NiSec har senior kompetanse innenfor drift og forvaltning, IT-ledelse, anskaffelsesprosesser og personell ledelse. Dere tildeles en fast IKT management konsulent som går inn som IT-sjef i avtalt periode. Arbeidsoppgaver, prioriteringer og omfang avtales før oppstart.

Dette kan være aktuelt ved langvarig sykdom, vakant stilling på kritisk personell eller ved spesielt krevende perioder/prosjekter.

Vil du vite mer? Kontakt oss.