Systemintegrasjon

Forretningsutvikling

En bedrift kan ikke utvikles uten et mål å styre mot. NiSec AS kan bidra til å klargjøre målene innen IKT, og stake ut en vei frem mot dem.
Det er din virksomhet som eier målene og midlene. Men våre konsulenter har gjennomført slike prosesser før, og hjelper deg å finne realistiske og hensiktsmessige måter å nå målene på.

Les mer
Driftstjenester

NiSec AS har erfarne og kompetente konsulenter som bistår alle typer bedrifter med IT-driftsstøtte. Noen bedrifter trenger kun sporadisk hjelp når behovet melder seg, mens andre virksomheter ønsker en driftsavtale. Vi tilpasser driftsopplegget etter den enkelte kundes behov.

Les mer
Implementering

Implementering – Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis.
NiSec har lang og bred erfaring fra diverse implementerings prosjekter, løsninger og produktområder.

Les mer