Sikkerhet som tjeneste

SaaS – Hosting

Hosting i seg selv er en fellesbetegnelse for oppretthold og vedlikehold av en eller flere tjeneste som leveres over nett av NiSec

Dette kan f.eks være web tjenester , DNS tjenester osv

Vil du vite mer? Kontakt oss!

SaaS – Sikkerhet / Overvåking

Både varsling og overvåking av kritiske punkter i nettverket resulterer i at man kan forutsi og håndtere tilfeller av potensiell katastrofe for bedriften. Sikkerhetskontroll og overvåking av inngående og utgående trafikk ikke bare sikrer konfidensialitet og integritet av kommunikasjon og data, men også den generelle tilstanden til nettverket.

 

NiSec sin SIEM løsninger hjelper bedriften til å ha en aktiv overvåking av sitt data-nettverk for uautorisert trafikk med tilhørende varsling og rapportering.

Vil du vite mer? Kontakt oss!

SaaS – Server / Klienttjeneste

De aller fleste bedrifter har ikke IT-drift som kjernevirksomhet. Hvorfor skal du da bruke tid på maskinvare, oppgradering og drift av applikasjoner? Hvorfor bekymre deg for sikkerhet og hendelser utenfor din kontroll?

 

Fra å ha ansvar for alt rundt din bedrifts IT-infrastruktur, kan du helt eller delvis bruke NiSec AS sin mangeårige kompetanse for å oppnå en tryggere og mer forutsigbar IT-hverdag.

 

NiSec gir deg tilgang til moderne, sikker og miljøvennlig datasenterkapasitet sentralt plassert i Oslo-området.

Vil du vite mer? Kontakt oss!

SaaS – Autentisering

Over halvparten av alle sikkerhetshendelser som skjer i en bedrift stammer fra endepunktene. Endepunkt sikkerhets løsninger beskytter mot trusler, forhindrer, oppdager, og analyserer hendelser på enheten. Ved å støtte og sikre den mobile arbeidsstyrken blir virksomheten mer effektiv samtidig som sensitive data beskyttes.

 

NiSec har lang erfaring og kompetanse, og er sertifisert på flere løsninger og produsenter

Vil du vite mer? Kontakt oss!