Bekymringsfri datahverdag med SaaS

Hosting

Mange velger å la oss levere, opprettholde og vedlikeholde tjenester via nettet for å være trygg på at programvare og sikkerhet alltid er oppdatert.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

Sikkerhet / Overvåking

For å kunne forutsi og håndtere sikkerhetsrisikoer og -hendelser anbefaler vi at du overvåker kritiske punkter i nettverket med varsling om noe skulle skje. Sikkerhetskontroll av inn- og utgående trafikk er en god forsikring mot potensielt svært kostbare hendelser.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

Server / Klienttjeneste

Med mindre du har drift og oppgradering av applikasjoner og maskinvare som kjernevirksomhet, er det smart og kostnadseffektivt å la NiSec ta seg av dette. På den måten får du en tryggere og mer forutsigbar IT-hverdag, der alt ligger lett tilgjengelig i våre moderne, sikre og miljøvennlige datasentre, sentralt plassert i Oslo-området.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

Autentisering

Ironisk nok kommer den største trusselen mot datasikkerhet ikke utenfra, men fra internt i bedriften. Dårlige rutiner og ubetenksomhet står bak mer enn halvparten av alle hendelser og koster norske bedrifter enorme summer i året. En sikkerhetsløsning med autentisering fra NiSec forhindrer, oppdager og analyserer alle typer hendelser i bedriften og gjør at du raskt kan komme med mottiltak.

Vil du vite mer? Kontakt oss.