Sikker datalagring

Backup

Det er mange eksempler på bedrifter som har møtt på store utfordringer som følge av tap av viktig data, enten ved brann, innbrudd eller tekniske feil. Du kan være trygg på at du ikke møter på slike utfordringer, med en stabil og sikker online backup fra NiSec.

NiSec sin SIEM løsninger hjelper bedriften til å ha en aktiv overvåking av sitt data-nettverk for uautorisert trafikk med tilhørende varsling og rapportering.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

Katastrofehåndtering

Nisec tilbyr katastrofeløsninger for de som setter store krav til oppetid. Skal man være sikret mot innbrudd, brann og andre uforutsette hendelser så må man plassere en reserveløsning i en annen bygning. Vi kan tilby å «hoste» slike løsninger hos oss og legge til rette slik at man kan fortsette arbeidet via «Mobilt kontor». Man kan enten sitte på sin vanlige arbeidsplass eller jobbe mobilt med internett tilgang.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

Sikker Fildeling

Sikker fildeling fra en hvilken som helst enhet

Gi brukerne nøyaktige datatjenester i virksomhetsklassen på tvers av alle bedriftens og personlige mobilenheter, samtidig som du har full IT-kontroll. Brukere har tilgang til og kan sikkert synkronisere og dele filer fra enhver enhet. Frakoblet tilgang holder produktiviteten oppe, også når brukerne er på farten.

Vil du vite mer? Kontakt oss.