Skytjenester

Sikkert mobilt kontor

NiSec har levert ASP tjenester i en årrekke nå, og stadig flere ser behov for fokus på kjerneområdet i sin egen bedrift. Ved NiSec ASP legges alle data over i våre serverrom og dere kan få tilgang til samme skrivebord overalt.

Les mer
Sikkerhetsløsninger

NiSec AS sine sikkerhetsløsninger har som utgangspunkt de overordnete målet for IT-sikkerhetsarbeidet. Å sikre rett nivå på sikkerhet, stabilitet, tilgjengelighet og kvalitet av IT-tjenester og IT-ressurser slik at primærvirksomheten og støttetjenestene kan utføres mest mulig problem- og avbruddsfritt.

Les mer
Sikker datalagring

Hosting i seg selv er en fellesbetegnelse for oppretthold og vedlikehold av en eller flere tjeneste som leveres over nett av NiSec AS

Dette kan f.eks være web tjenester , DNS tjenester, Skype osv

Les mer