Monitorering & Analyse

Qradar

Både varsling og overvåking av kritiske punkter i nettverket resulterer i at man kan forutsi og håndtere tilfeller av potensiell katastrofe for bedriften. Sikkerhetskontroll og overvåking av inngående og utgående trafikk ikke bare sikrer konfidensialitet og integritet av kommunikasjon og data, men også den generelle tilstanden til nettverket.

NiSec sin SIEM løsninger hjelper bedriften til å ha en aktiv overvåking av sitt data-nettverk for uautorisert trafikk med tilhørende varsling og rapportering.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

Sandbox

Sandkassen gjør det mulig å kjøre apper,programmer, laste ned filer og besøke nettsider i et sikkert virtuelt miljø som er adskilt fra resten av datamaskinen.

Sandbox er et simulert systemmiljø. f.eks. om man kjører et program i en sandbox, og det programmet skriver til en fil på datamaskinen så tror programmet at den får lov til det, men sandbox programmet lurer programmet og håndterer filen selv uten at den faktisk skrives til noe utenfor sandboxen.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

SaaS – Autentisering

Over halvparten av alle sikkerhetshendelser som skjer i en bedrift stammer fra endepunktene. Endepunkt sikkerhets løsninger beskytter mot trusler, forhindrer, oppdager, og analyserer hendelser på enheten. Ved å støtte og sikre den mobile arbeidsstyrken blir virksomheten mer effektiv samtidig som sensitive data beskyttes.

NiSec har lang erfaring og kompetanse, og er sertifisert på flere løsninger og produsenter

Vil du vite mer? Kontakt oss.