Klient & Autentisering

Antivirus & Endepunkt

Over halvparten av alle sikkerhetshendelser som skjer i en bedrift stammer fra endepunktene. Endepunkt sikkerhets løsninger beskytter mot trusler, forhindrer, oppdager, og analyserer hendelser på enheten. Ved å støtte og sikre den mobile arbeidsstyrken blir virksomheten mer effektiv samtidig som sensitive data beskyttes.

NiSec har lang erfaring og kompetanse, og er sertifisert på flere løsninger og produsenter

Vil du vite mer? Kontakt oss.

PKI / Smartkort

PKI (offentlig nøkkelkryptering) handler om elektronisk identifisering og signatur, samt kryptering for hemmelighold. Dette er nyttig og ofte nødvendig funksjonalitet når offentlig sektor skal tilby innbyggerne digitale tjenester. Vi må være sikre på at brukeren er den vedkommende gir seg ut for å være og at sensitiv informasjon ikke kommer uvedkommende i hende.

Buypass ID på smartkort gir deg en enkel måte å logge deg inn på “dine sider” hos en rekke offentlige og private virksomheter. Dette inkluderer de tjenestene (f.eks. helseopplysninger) som krever høyeste sikkerhetsnivå. Du kan også bruke din Buypass ID til å signere søknader o.l. elektronisk.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

NiSec BigFix Administrering

NiSec BigFix gir deg muligheten til å finne, spore og adressere utfordringene med den store mengden av forskjellige klienter og operativsystem tilknyttet nettverket ditt på minutter. Det gir deg sanntids-innsyn til sikkerhetsstatusen på servere og klienter i nettet ditt.

Vår single-console, single-agent, single-server tilnærming bidrar til å redusere tiden, kostnaden, risikoen og arbeidet som kreves for å administrere alle mulige sammensettinger av enheter og operativsystem, enten de er eid av bedriften eller den ansatte.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

Kryptering

Kryptering er en matematisk metode som sørger for konfidensialitet ved at informasjon ikke kan leses av uvedkommende.
Informasjonen «låses ned» med en nøkkel og kan ikke leses før man har låst den opp igjen med riktig nøkkel. Nøkkelen som brukes til å låse opp trenger ikke å være den samme som ble brukt til å låse ned informasjonen.

Vil du vite mer? Kontakt oss.