Vit hvem du snakker med

Antivirus & Endepunkt

Over halvparten av alle sikkerhetshendelser i en bedrift er knyttet til sluttbrukeren, eller det såkalte endepunktet. Derfor er det avgjørende at sikkerhetsløsningen også inkluderer gode rutiner og prosesser knyttet til den enkelte ansatte. Velger du en sikkerhetsløsning fra NiSec, får du god opplæring, automatisert deteksjon, respons og analyse av trusler, pluss at du hele tiden er oppdatert med den nyeste programvaren. På den måten sikrer du dine ansatte en effektiv og mobil arbeidshverdag samtidig som sensitive data er beskyttet.
Vi er sertifisert hos en rekke leverandører  og har lang erfaring med å sette opp gode sikkerhetsløsninger for både små og store bedrifter.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

PKI / Smartkort

Mange digitale tjenester i offentlig og privat sektor krever PKI (offentlig nøkkelkryptering) for at du skal kunne bruke dem. Med Buypass ID på smartkort får du en enkel måte å logge deg inn på «dine sider» på, inkludert de tjenestene som krever høyeste sikkerhetsnivå, som for eksempel helseopplysninger. Du kan også bruke Buypass ID til å signere søknader, skjemaer og liknende.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

Kryptering

Kryptering sørger for at informasjon ikke kan leses av uvedkommende.
Informasjonen «låses ned» med en nøkkel og kan ikke leses før man har låst den opp igjen med riktig nøkkel. Nøkkelen som brukes til å låse opp, trenger ikke å være den samme som ble brukt til å låse ned informasjonen.

Vil du vite mer? Kontakt oss.