Fremtidens infrastruktur

Brannmur teknologi

Å sette opp en brannmur krever dyp forståelse for nettverksprotokoller og datasikkerhet. Små feilgrep i konfigurasjonen kan gjøre hele brannmuren verdiløs og i verste fall føre til falsk trygghet. Vi har spesialkompetanse på dette innfløkte feltet og hjelper deg gjerne med å lage en god brannmur som lar deg jobbe fritt samtidig som du er vernet mot dataangrep.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

DLP

Data Loss Prevention (DLP) er verktøy som hindrer at du mister sensitiv informasjon, eller at den kommer på avveier. DLP identifiserer aktive lekkasjer og andre sikkerhetshull og enten varsler om dem eller setter i verk konkrete tiltak. Vi har laget ulike DLP-løsninger for bedrifter over hele Østlandet i flere år, og stadig flere oppdager nytten av å være proaktiv når det gjelder egen datasikkerhet.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

Nettverk

En lenke er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd, og dette gjelder innen datasikkerhet også. Derfor er dyp innsikt i hvordan trafikken i datanettverk kan og bør overvåkes, samt teknisk kompetanse til å gjennomføre tiltak uvurderlig. I NiSec har vi begge deler.

Vil du vite mer? Kontakt oss.