Infrastruktur

Brannmur

Riktig konfigurasjon av brannmurer krever gode evner hos systemadministratoren. Det krever betydelig forståelse for nettverksprotokoller og datasikkerhet. Små feilgrep kan gjøre en brannmur verdiløs som sikkerhetsverktøy. Standard sikkerhetsrutiner foreskriver et “default-deny” (avslå dersom ikke annet er spesifisert) regelsett for brannmuren.

NiSec har høy spesialkompetanse og mange års erfaring med å designe og konfigurere brannmurløsninger

Vil du vite mer? Kontakt oss.

DLP

Data Loss Prevention er verktøy som har til hensikt å forhindre tap og offentliggjøring av sensitiv eller kritisk informasjon utenfor virksomheten. Teknologien arbeider for å identifisere tilfeller der det kan være en aktiv lekkasje av sensitive data, med enten varsel eller forebyggende tiltak.

NiSec har levert DLP tjenester i en årrekke nå, og stadig flere ser behov for fokus på sikkerhet i sin egen bedrift.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

Nettverk

I sikkerhetssammenheng er det viktig med en forståelse for hvordan programmer er bygget opp og hvordan trafikken i et nettverk kan overvåkes. Mange sikkerhetsverktøy, hackerverktøy og ondsinnet kode er i bruk i industrien. En god forståelse for programmeringsfaget og tiltak for å hindre uautorisert tilgang er viktig i arbeidet med IT-sikkerhet.

NiSec har konsulenter med de riktige kunnskapene og kompetansen, som vil kunne evaluere og fastbestemme tiltak som må settes inn for å sikre bedriften.

Vil du vite mer? Kontakt oss.