Sikkerhet

Infrastruktur

Mange virksomheter har og står overfor digitalisering av forretningsprosesser og kundegrensesnitt. Da er det avgjørende å ha et godt designet datanettverk og at sikkerheten er på plass så data er sikret, ikke kommer på avveie eller blir stjålet.
NiSec AS har produkter, løsninger og sertifisert høy kompetanse på disse områdene for å forhindre at du som kunde opplever uheldige hendelser

Les mer
Klient & Autentisering

Klientautentisering, innholdsautentisering og kryptering er alle viktige elementer i å løse sikker autentisering av data og brukere.
NiSec AS kan tilby løsninger som håndterer de overnevnte elementene med sertifiserte løsninger og kompetanse

Les mer
Monitorering & Analyse

Er du i stand til å oppdage et forsøk på inntrenging i ditt datanettverk og i dine systemer? Vet du hva slags angrep du er sårbar for?
NiSec AS har løsninger som kan gi deg informasjon om hva som skjer i ditt datanettverk. Du vil motta advarsler og rapporter om uautorisert trafikk og data i ditt miljø. Dette utføres ved hjelp av sensorer plassert i nettverket ditt som sender informasjonen til våre operative senter.

Les mer