IT-Sikkerhet

Fremtidens infrastruktur

Både næringslivet og offentlig sektor står overfor store digitale omstillinger i årene som kommer. Da er det viktig å ha en robust og godt designet infrastruktur som er fleksibel nok til å utnytte nye muligheter, men også sikker nok til å verne virksomheten mot trusler og angrep. NiSec har, i tillegg til produkter og løsninger, sertifisert kompetanse som vil hjelpe deg med å ruste deg for den digitale transformasjonen.

Les mer
Vit hvem du snakker med

Dataverden er full av trojanske hester og andre triks for å få tilgang til sensitiv data, og gode rutiner for autentisering og kryptering er ikke lenger bare fint å ha, men en avgjørende del av den digitale strategien til alle virksomheter som på en eller annen måte håndterer data. Vi har hjulpet både private og offentlige virksomheter med å opprette rutiner og prosedyrer som sikrer at viktig informasjon ikke kommer i gale hender

Les mer
Unngå ubudne gjester

Undersøkelser fra sikkerhetsbransjen viser at virus eller fiendtlige inntrengere i gjennomsnitt er i systemet ditt i to år før de blir oppdaget. To år! Derfor er det å overvåke og analysere trafikk og hendelser kontinuerlig helt avgjørende for god sikkerhet. Vi har løsninger som gir deg informasjon om det som skjer i datanettverket ditt, og advarsler og rapporter om noe skulle være på ferde

Les mer