Tjenester

Systemintegrasjon

Forretningsutvikling

Forretningsutvikling er en bred betegnelse benyttet for å beskrive aktiviteter forretningsforetak gjennomfører med hensikt å forbedre eller skape ny virksomhet.

For NiSec AS handler forretningsutvikling om å systematisere selskapets utviklingsprosesser, med mål om langsiktig verdiskapning som faktisk utgjør en forskjell i markedet.

Les mer

Driftstjenester

NiSec AS har erfarne og kompetente konsulenter som bistår alle typer bedrifter med IT-driftsstøtte. Noen bedrifter trenger kun sporadisk hjelp når behovet melder seg, mens andre virksomheter ønsker en driftsavtale. Vi tilpasser driftsopplegget etter den enkelte kundes behov.

Les mer

Implementering

Implementering er ikke en engangsforeteelse, men en pågående prosess fra utforsking og installering fram til full implementering.

Alle ansatte i NiSec AS er sertifisert på Information Technology Infrastructure Library (ITIL) som er et strukturert rammeverk eller antologi for kvalitetssikring av leveranse, drift og support innen IT-sektoren.

Les mer

Skytjenester

Sikkert mobilt kontor

NiSec AS har levert mobile og sikre tjenester i en årrekke, og stadig flere ser behov for å ha sine applikasjoner tilgengelig over alt.
Ved bruk av NiSec ASP legges alle data over i våre serverrom og dere kan få tilgang til samme skrivebord overalt.

Les mer

Sikkerhet som tjeneste

I bunn av alt sikkerhetsarbeid ligger risikovurdering og sårbarhetsanalyse. En fagperson med de riktige kunnskapene og kompetansen, vil kunne evaluere og fast bestemme tiltak som må settes inn for å sikre bedriften.
NiSec AS har erfaring og sertifisert ekspertkompetanse for å forebygge og verne kunder mot digitale trusler, oppdatere og ivareta deres data systemer.

Les mer

Sikker Datalagring

Det er en utfordring å sikre at din virksomhet tilfredsstiller stadig økende myndighetskrav, krav til katastrofeberedskap i forbindelse med stadig voksende datamengder.

Vi i NiSec AS kan ivareta både virksomhetens nåværende og fremtidige behov for datalagring og HA løsninger. Vi har den nødvendige erfaringen og kompetansen som skal til.

Les mer

Sikkerhet

Infrastruktur

Mange virksomheter har og står overfor digitalisering av forretningsprosesser og kundegrensesnitt. Da er det avgjørende å ha et godt designet datanettverk og at sikkerheten er på plass så data er sikret, ikke kommer på avveie eller blir stjålet.

NiSec AS har produkter, løsninger og sertifisert høy kompetanse på disse områdene for å forhindre at du som kunde opplever uheldige hendelser

Les mer

Klient & Autentisering

Klientautentisering, innholdsautentisering og kryptering er alle viktige elementer i å løse sikker autentisering av data og brukere.

NiSec AS kan tilby løsninger som håndterer de overnevnte elementene med sertifiserte løsninger og kompetanse

Les mer

Monitorering & Analyse

Er du i stand til å oppdage et forsøk på inntrenging i ditt datanettverk og i dine systemer? Vet du hva slags angrep du er sårbar for?

NiSec AS har løsninger som kan gi deg informasjon om hva som skjer i ditt datanettverk. Du vil motta advarsler og rapporter om uautorisert trafikk og data i ditt miljø. Dette utføres ved hjelp av sensorer plassert i nettverket ditt som sender informasjonen til våre operative senter.

Les mer