Arrangementer

NiSec seminarer 2017

15 november 2017 –   Tjenestekatalog , Sikkerhetsanalyse og SaaS sikkerhet!

 

Invitasjon og agenda kommer

6 september 2017 –  Enklere og sikrere arbeidehverdag 

 

Smarte enheter, smart card og smarte løsninger gir lykkelige brukere.
Bruker du smartkort som påloggingsmetode eller planlegger du å innføre smartkort i din organisasjon?
I løpet av dette seminaret forteller vi både hvordan du enkelt kommer i gang med smartkort pålogging i et Citrix-miljø, hvilke muligheter som er tilgjengelige for deg med eksisterende smartkortløsning og hvordan smartkort kan hjelpe deg med å øke produktiviteten og tidseffektiviteten samtidig som sikkerheten øker.

 

Invitasjon og agenda

 

Påmelding

14 juni 2017 – IT-Sikkerhet – “Veien til helvete er brorlagt med gode intensjoner…”

 

Dagens trusselbilde er basert på meget vel drevne Cyber Crime organisasjoner som ikke overlater noe til tilfeldighetene. Likevel ser vi fortsatt at bedrifter overlater sikkerheten til tilfeldighetene ved ikke å ha et 360 graders perspektiv

 

20 april 2017 – Har virksomheten kontroll på persondata?

 

I slutten av mai 2018 innføres en ny forordning (GDPR) om personvern i EU og EØS. Flere av dagens regler videreføres, men det kommer også nye prinsipper og regler som vil påvirke offentlige og private virksomheter. Det innebærer blant annet at virksomheter har plikt til å dokumentere evne til å etterleve kravene.