lync.PNGLync 2013 er lansert og det er mye nytt. NiSec er leverandør av Lync installasjon hos kunder, samt leverer Lync som en Sky tjeneste. Ønsker du å lese mer om hva som er nytt i lync 2013? Klikk på denne linken.

 

seminar.jpg

Vi kjører flere type seminarer gjennom året. Følg med på www.nisec.no for neste seminar.

exchange2013.PNGExchange Server 2013 er lansert og er et sentralt produkt i samhandlingsplattformen til Microsoft. Exchange er tett integrert både med Lync 2013 og Sharepoint 2013. Vi i NiSec har allerede bygget kompetanse på Exchange 2013.
sharepoint-2013.jpgSharepoint 2013 ble lansert Q1 2013. NiSec vil kjøre flere frokost seminar hvor du kan delta å få se alt nytt, og forskjeller fra SP 2010. Vi vil også vise vår "start pakke".