Grunnprinsipper for IKT-Sikkerhet 2.0

Grunnprinsipper for IKT-Sikkerhet 2.0

NiSec var tilstede med 5 deltagere under sikkerhetsfestivalen på Lillehammer (26-28 august) som var den første av sitt slag. Her presenterte NSM versjon 2.0 av sine grunnprinsipper for IKT-Sikkerhet, og disse vil i høst bli lagt ut til høring før de blir publisert senere i år. Fremdeles gjelder versjon 1.1. og den kan lastes ned og leses her https://www.nsm.stat.no/publikasjoner/andre-publikasjoner/grunnprinsipper-for-ikt-sikkerhet/