Er det sikkert? Et e-læringskurs i informasjonssikkerhet for ledere

Er det sikkert? Et e-læringskurs i informasjonssikkerhet for ledere

Dette e-læringskurset gir økt forståelse for leders ansvar for informasjonssikkerhet og hvorfor det lønner seg å ta informasjonssikkerhet på alvor. Kurset gir informasjon om hva informasjonssikkerhet er og hvordan dere kan jobbe systematisk med informasjonssikkerhet. Kurset er laget for toppledere, men egner seg også for ledere på alle nivåer.

 

https://laeringsplattformen.difi.no/kurs/991825827/er-det-sikkert-et-e-laeringskurs-i-informasjonssikkerhet-ledere