Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet – NSM (NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET)

“NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet” definerer et sett med prinsipper for hvordan IKT-systemer bør sikres for å beskytte verdier og leveranser. Grunnprinsippene beskriver hva en virksomhet bør gjøre for å sikre et IKT-system. De beskriver også hvorfor det bør gjøres, men ikke hvordan.

https://www.nsm.stat.no/publikasjoner/rad-og-anbefalinger/grunnprinsipper-for-ikt-sikkerhet/