Systemintegrasjon

Gode råd gir bedre beslutninger

En god strategi og løsning for IKT og sikkerhet i bedriften er stadig viktigere innen alle bransjer.
NiSec har lang erfaring med å gjennomføre prosesser og rutiner for sikker IT-drift og kan hjelpe deg med en løsning som er tilpasset dine behov og ressurser.

Les mer
Tar ansvar for din IT-drift

NiSec bistår alle typer bedrifter med IT-driftsstøtte. For noen begrenser behovet seg til å gjelde kun deler av det vi tilbyr, mens andre ønsker en helhetlig driftsavtale. Uansett hvor lite eller stort ditt behov er, kan en av våre erfarne konsulenter hjelpe deg med å finne en god løsning.

Les mer
Hjelper deg i gang

Det er ikke nok å lage et godt system, det må også innføres det på en god måte slik at det fungerer etter hensikten. Vi hjelper deg med å innføre prosesser og rutiner og sørger for at alle brukere skjønner systemet og kan bruke det på en god måte.

Les mer